Kultūrinio turizmo projektas „Vėtrungių kelias“

2017 m. „Vėtrungių kelio“ komanda žaidimo dalyviams siūlo tris temines keliones: 1 . Pažintinio „Vėtrungių kelio lobių“ tako lankytojai kviečiami ieškoti  specialių žaidimo lobių.  Šiemet  Vėtrungių kelias prisijungė prie tarptautinio GEOCACHING...

Kultūros sektoriui tenka atsakomybė didinti meno prieinamumą visuomenei

„Renginiu siekiame atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien kultūros sektoriui tenka atsakomybė didinti meno prieinamumą visuomenei. Muziejų, menininkų ir meno organizacijų veikimas, telkiant ir stiprinant bendruomenes, gali sudaryti sąlygas įvairau...

Misija 2017: #Laisvėskelionė

Birželio mėnesio užduotis – apsilankyti artimiausiame muziejuje, susipažinti su istorijos įdomybėmis ir fotografuotis prie įdomiausių eksponatų, nuotraukos pavadinime paminėti, koks muziejus aplankytas. Įgyvendintus iššūkius žaidimo dalyviai fik...

Šiuomsyk suscikom Dzūkijon

Šiųmet gegužės 22 dienų Alytaus kraštotyros muziejun sulaukėm 52 Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Zanavykų, Basanavičiaus tėviškės, Vilkaviškio kolegų. Sugužėjį muziejinykai buvo pažanklyci specialiai pagamytais žanklukais, ...

Išrinktas Metų muziejininkas

Dionyzas Varkalis, Mažosios Lietuvos paveldo puoselėtojas ir muziejininkystės populiarintojas, nusipelnė ne tik Klaipėdos krašto, bet ir visos Lietuvos kultūriniam gyvenimui. „Dionyzas Varkalis – muziejininkas pagal pašaukimą, ir tai jis liudija...

Lietuvos muziejų kelias prasideda Maironio gimtinėje

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, tikslinga aktualizuoti Vasario 16 osios Lietuvą kūrusius asmenis ir atverti šimtą istorijos langų į šių žmonių gyvenimą, vertybinį pasirinkimą, darbus bei jų svarbą ateičiai. Atkreipdamas į tai d...

Muziejai kalbės apie tai, kas nutylima

Nuo 2005 m. kasmet Europoje vyksta tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Europos muziejų naktis“, į kurią sėkmingai įsitraukė ir Lietuvos muziejai. Šios akcijos tikslas – pakviesti į muziejus lankytojus ir su jais komunikuoti neįprastu metu, ...

Padėka konferencijos dalyviams ir rengėjams

„Dėkoju visiems jubiliejinės XX-osios Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos organizuotos konferencijos „Fotografija Lietuvos muziejuose“ dalyviams, visiems pranešėjams, pristačiusiems pranešimus įvairia tematika: fotogr...

Kviečiame į konferenciją „Fotografija Lietuvos muziejuose“

KONFERENCIJOS PROGRAMA 2017 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis 9.30–10.00 REGISTRACIJA 10.00–10.30 ATIDARYMAS I posėdis Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininkas, Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus ved...

LMA valdybos dienotvarkėje – aktualiausi bendruomenės klausimai

LMA valdybos pirmininko Raimundo Balzos pavaduotoju išrinktas Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus direktorius Vaclovas Kontrauskas. Iždininku antrai kadencijai buvo patvirtintas Druskininkų miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius. Lietu...